STRONA GŁÓWNAO AKADEMIIKURSYWYKŁADOWCYARTYKUŁYKONTAKT 
Akademia Terapii Naturalnych

E-mail: atn@atn.edu.pl

Sekretariat:
poniedziałek 09:00-16:00
piątek od 09:00-18:00
sobota 9:00-14:00

Adres:
ul. Starograniczna 28
54-237 Wrocław

Tel./Fax:
698 850 891
(71) 354-60-94

Polecamy

Dietetyka WrocławMetoda SilvySzkoła Trenerów Rozwoju OsobistegoMetoda Naturalnego UzdrawianiaSzkoła Tai Chi Chuan Stylu YangAkademia Feng-ShuiStudium Edukacji Ekologicznej

Lista kursów

Szczegółowe informacje na temat kursów, które prowadzi Prof. dr Li Jie.


Prof. dr Li Jie

Prof. dr Li Jie

Dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, od 20 lat mieszka w Holandi, gdzie prowadzi praktykę lekarską, wykłada w wielu krajach w Europie jest zapraszany na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training.
Zajmuje się propagowaniem klasycznej medycyny chińskiej. Jest wybitnym specjalistą w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i ginekologicznych, komplementarnego leczenia nowotworów, chorób skóry oraz stresu i zespołu chronicznego zmęczenia.
W 1989 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Pekinie.

Następnie uczestniczył w badaniach nad chorobami wątroby wywołanymi przez substancje chemiczne oraz wykorzystaniem ziół chińskich do zapobiegania tym chorobom. W 1997 r. ukończył studia doktoranckie i rozpoczął studia pod kierunkiem profesora Wendelaar Bonga z Uniwersytetu Nijmegen w Holandii.

Prof. dr Li Jie opublikował wiele artykułów naukowych z zakresu fizjologii, endokrynologii, fizjologii stresu oraz programowanej śmierci komórek.

Od roku 1992 prof. dr Li Jie naucza i praktykuje Tradycyjną Medycynę Chińską w Holandii. Jest współzałożycielem TCM School Qingbai (www.qingbai.nl) w Holandii i jest jej opiekunem naukowym oraz wykładowcą. Stworzył także instytut naukowo-badawczy Klasycznej Medycyny Chińskiej (www.tcmclassics.org). Od 1998 r. prowadzi wykłady dla zaawansowanych dla Holenderskiego Lekarskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NAAV).

Ponadto prof. dr. Li Jie posiada tytuł profesora przyznany przez Uniwersytet TMCh w Shandong w Chinach. Wykłada na kongresach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a także regularnie prowadzi zajęcia na Kongresie TMCh w Rothenburgu.

 STRONA GŁÓWNAO AKADEMIIKURSYWYKŁADOWCYARTYKUŁYKONTAKTY 

(C)2008-2023 Akademia Terapii Naturalnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.