STRONA GŁÓWNAO AKADEMIIKURSYWYKŁADOWCYARTYKUŁYKONTAKT 
Akademia Terapii Naturalnych

E-mail: atn@atn.edu.pl

Sekretariat:
poniedziałek 09:00-16:00
piątek od 09:00-18:00
sobota 9:00-14:00

Adres:
ul. Starograniczna 28
54-237 Wrocław

Tel./Fax:
698 850 891
(71) 354-60-94

Polecamy

Dietetyka WrocławMetoda SilvySzkoła Trenerów Rozwoju OsobistegoMetoda Naturalnego UzdrawianiaSzkoła Tai Chi Chuan Stylu YangAkademia Feng-ShuiStudium Edukacji Ekologicznej

Prowadzący

Prof. dr Li Jie

Dr Li Jie jest profesorem Shandong TCM University, od 20 lat mieszka w Holandi, gdzie prowadzi praktykę lekarską, wykłada w wielu krajach w Europie jest zapraszany na międzynarodowe konferencje i kongresy TCM. Jest współzałożycielem Qing Bai Academy oraz TCM Classics Research Institute and TCM Master Training.


Inne kursy tego wykładowcy

Szczegółowe informacje na temat kursów.Informacje

Shen i Siedem Emocji

Zapraszamy na trzecie spotkanie z profesorem Li JiePsychologiczne aspekty Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Piątek - 10-18

Sobota 10-18

Niedziela -10-14Pierwsze było poświęcone długowieczności, drugie odżywianiu zgodnie z portami roku a teraz - Emocje i ich wpływ na nasze zdrowie, wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w oparciu o dzieło: HUANG DI NEI JING (Klasyka Żółtego Cesarza)" czyli: Shen i Siedem EmocjiWykłady poprowadzi prof. Li Jie, światowej klasy wykładowca, doktor nauk medycznych i profesor Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Wykłady tłumaczone na j. polski.Program:Shen i siedem EmocjiZrozumienie TCM, wymaga poznania koncepcji człowieka, zawartej w filozofii taoistycznej. Tam znajdujemy obraz człowieka w kontekście indywidualnym i społecznym, oraz zdrowia i choroby.

Taoizm opisując relacje człowieka z otaczającą go naturą i światem społecznym, pokazuje drogę harmonii oraz zakłócenia tych relacji - czy jak nazywa to współczesna psychologia uwikłań - które, objawiają się w sposób fizyczny i są nierozłącznie powiązane ze stanami psychicznymi i emocjami.Tak, jak obecność Esencji Jing oddziela byty ożywione od nieożywionych, tak Shen (Duch) oddziela ludzi od świata zwierząt.

Według filozofii chińskiej Shen 神 jest nierozłącznie z ciałem. Duch i ciało stanowią jedność, są manifestacją Qi 氣i, tak jak Yin-Yang jest manifestacja życia.Shen jako materialna substancja, nie jest czymś przeciwstawnym do ciała tak jak to widzi filozofia europejska, jedno i drugie łączy energia Qi.TCM, SHEN dzieli na pięć kategorii, powiązanych z Pięcioma Elementami i narządami ciała, z których każda jest odzwierciedleniem jakiejś pozytywnej wartości. Shen odnosi się do ludzkiego ducha - psychiki; to podstawowa moc – siła, odpowiadająca za życie, aby w pełni wykorzystać swój potencjał, duch musi być uprawiany.1. YI 意 Intelekt, Świadomość, Potencjalność.

Yi odpowiada za myślenie strategiczne, decyzje, rozważanie za i przeciw.

Tworzenie nowych idei, planów, strategii, uczenie się i koncentracje.

Pozytywne cechy Yi to: wierność, lojalność, szczerość, empatia, zrozumienie bliźnich i ich potrzeb.

Brak harmonii Yi skutkuje: niepewnością, złudzeniami, lękiem, obojętnością, pomieszaniem, autodestrukcją.2. PO 魄 aspekt pierwotny.

Odzwierciedla element Metalu, narząd Płuca.

Po odpowiada za odruchy bezwarunkowe, jest powiązane z czasem i przestrzenią.

To pierwotny impuls - siła napędowa naszego życia.

To płynny aspekt Shen. Jest bezpośrednio powiązane z ciałem fizycznym i ulega dezintegracji po jego śmierci.

Brak harmonii Po to brak emocji, niechęć do życia lub pycha, histeria, ból istnienia.3. ZHI志 Siła Woli.

Odzwierciedla element Wody, narząd Nerki.

Zhi odpowiada za siłę, wytrwałość, determinację, długotrwały wysiłek. Yang.

Na innym poziomie Zhi w Yin to nieznane, fatum, przeznaczenie, nieuchronność, tajemnica ludzkiego życia. Zhi jest powiązane z mądrością. która gromadzi się sama, jako składnik działania i życia.

Wola Yang jest związana z istotnymi decyzjami oraz mozolnym wysiłkiem podejmowanym w trakcie

życia. Wola Yin to zaufanie i wiedza, to wewnętrzna mądrość.

Brak harmonii Zhi to głęboką pasywność i nierealistyczne plany, lęki egzystencjalne.4. Hun 魂

Odzwierciedla element Wody, związany z Krwią.

Hun - Dusza Pozacielesna nie łączy się z ciałem, dlatego działa również po śmierci.

Związane jest z dobrymi doczesnymi uczynkami, gromadzi się, by zostać wykorzystane po śmierci ciała. Hun aktywuje dobroć i życzliwość wobec siebie i innych.

Zaburzenie Hun powoduje, że obserwujemy brak szacunku do siebie i innych. Prowadzi to do wrogich zachowań, zazdrości, nienawiści. Hun powoduje zwiększenie tolerancji na ból i cierpienie.

Dodaj komentarz

Jeśli uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w kursie: Shen i Siedem Emocji, zachęcamy Cię do podzielenia się opinią za pomocą poniższego formularza.

Uwaga! Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione!

Imię

Email:

Komentarz:

Podaj wynik działania: 0+13 STRONA GŁÓWNAO AKADEMIIKURSYWYKŁADOWCYARTYKUŁYKONTAKTY 

(C)2008-2023 Akademia Terapii Naturalnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.