STRONA GŁÓWNAO AKADEMIIKURSYWYKŁADOWCYARTYKUŁYKONTAKT 
Akademia Terapii Naturalnych

E-mail: atn@atn.edu.pl

Sekretariat i rejestracja:
poniedziałek-piątek od 09:00-19:00
sobota 9:00-14:00

Adres:
ul. Starograniczna 28
54-237 Wrocław

Tel./Fax:
(71) 355-40-27
(71) 354-60-94

Polecamy

Dietetyka WrocławMetoda SilvySzkoła Trenerów Rozwoju OsobistegoMetoda Naturalnego UzdrawianiaSzkoła Tai Chi Chuan Stylu YangAkademia Feng-ShuiStudium Edukacji Ekologicznej

Prowadzący

mgr Anna Wierzbicka

Więcej informacji w przygotowaniu.
Informacje

Numerologia cz. II

Co to jest numerologia?Numerologia, jak pisze Natalia Czermińska, pozwala zrozumieć sens zdarzeń i ich funkcję w naszym życiu, odkrywa tajniki naszej osobowości i cel, dla którego przyszliśmy na świat. Przy­pomina, że podlegamy tym samym prawom, co Natura.Numerologia jest nauką usiłującą wydobyć, nazwać i uporządkować za po­mocą obiektywnych metod naszą wewnętrzną, intuicyjną wiedzę. Może stać się magicznym kluczem do naszego wnętrza.Źródłem współczesnej numerologii jest mistyczny nurt greckiej myśli filozo­ficznej, który postrzegał liczbę jako zasadę istnienia Wszechświata.Podstawy systemu numerologii, takiej jaką, dziś znamy, stworzył grecki

filozof Pitagoras, żyjący w VI wieku przed Chrystusem. Podstawowym dla

filozofii pitagorejskiej było założenie, że element boski we Wszechświecie

wyrażony jest w matematyce, zaś człowiek może uchwycić naturę rzeczy tylko poprzez liczbę.Pitagoras uważał, że jed­nym ze sposobów doskonalenia duszy jest praca

naukowa, gdyż poprzez obco­wanie z czystymi symbolami matematycznymi

człowiek buduje swą wewnętrzną harmonię i osiąga zestrojenie z prawami

Kosmosu.Numerologia jest więc obszerną, kompleksową techniką poznania kosmicz­nego

ładu i jego odwzorowania w naturze człowieka, opierającą się na znajomo­ści

symboli kosmicznych, jakimi są liczby i litery. Każda liczba jest symbolem

ukrytego prawa odbitego w rzeczywistości fizycznej, wyraża i opisuje formę

ma­terii.Jest symbolem odnoszącym się zarówno do budowy atomu, jak cykli natury.Cel kursu:Praktyczne zastosowanie wiedzy o liczbach:

- do rekrutacji personelu w przedsiębiorstwach,

- do oceny możliwości i dynamiki firm,

- do prog­nozowania skutków życiowych i ekonomicznych decyzji,

- do diagnozowa­nia i programowania przebiegu leczenia chorób,

- do analizy zgodności partnerskiej, w przyjaźni i miłości.Wiedza zdobyta na kursie pomoże też w odpowiedzi na pytania:Kim jestem?

W jakim kierunku zmierza moje życie?

Co mi się przydarzy?Program Kursu II stopnia:1. Interpretacja indywidualna poszczególnych podpisów.

2. Partnerstwo w małżeństwie przyjaźni oraz relacje z dziećmi.

3. Zaczenie i interpretacja czasu w numerologii

- cykl 28.letnie

- cykl roczne, miesięczne, dziennie

- opis lat osobistych i uniwersalnych

4.Interpretacja adresów i numerów telefonów - praca indywidualna

5.Zasady programowania firm.Dodaj komentarz

Jeśli uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w kursie: Numerologia cz. II, zachęcamy Cię do podzielenia się opinią za pomocą poniższego formularza.

Uwaga! Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione!

Imię

Email:

Komentarz:

Podaj wynik działania: 13+7 STRONA GŁÓWNAO AKADEMIIKURSYWYKŁADOWCYARTYKUŁYKONTAKTY 

(C)2008-2020 Akademia Terapii Naturalnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.